ศึกษาดูงานการทำไข่เค็มมะดัน

คณะครูและนักเรียน โรงเรียนเมืองนครนายก เข้าศึกษาดูงานการทำไข่เค็มมะดัน ณ ศูนย์วิสาหกิจชุมชนท่าทราย หมู่ 5 ต.ท่าทราย อ.เมืองฯ จ.นครนายก

Read more

ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก จ.จันทบุรี

วันที่ 19 กันยายน 2560 คณะครูโรงเรียนเมืองนครนายก ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก จังหวัดจันทบุรี เพื่อศึกษาการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

Read more