ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก จ.จันทบุรี

วันที่ 19 กันยายน 2560 คณะครูโรงเรียนเมืองนครนายก ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก จังหวัดจันทบุรี เพื่อศึกษาการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

Read more