การตรวจสอบการเงินภายใน โดย สพม.7

การตรวจสอบการเงินภายใน การเงินและสินทรัพย์ โดย หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7

Read more

คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา

ต้อนรับคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (อ.ก.ต.ป.น.) โรงเรียนเมืองนครนายก โดยมีผู้บริหาร คณะครู กรรมการสถานศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง ให้การต้อนรับและรับการประเมินจากคณะอนุกรรมการ

Read more