วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ณ วัดท่าช้าง ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.นครนายก สนับสนุนโดย องค์กรบริหารส่วนตำบลท่าช้าง จ.นครนายก

Read more

โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลท่าช้าง

โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลท่าช้าง ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ประจำปี 2562 วันที่ 8 มิถุนายน 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

Read more

ประมวลภาพโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง ร่วมกับโรงเรียนเมืองนครนายก จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน ประจำปี 2561 ณ หอประชุม โรงเรียนเมืองนครนายก โดยมีตัวแทนจาก อบต.ท่าช้าง คณะครู และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม

Read more

โครงการรณรงค์เก็บขยะมูลฝอยสองข้างทาง ปี 2560

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเมืองนครนายก ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช่าง จัดทำโครงการรณรงค์เก็บขยะมูลฝอยสองข้างทาง ปี 2560 โดยเริ่มต้นโครงการทำกิจกรรมเก็บขยะสองข้างทางบริเวณหน้า อบต. และหน้าโรงเรียน

Read more