โครงการรณรงค์เก็บขยะมูลฝอยสองข้างทาง ปี 2560

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเมืองนครนายก ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช่าง จัดทำโครงการรณรงค์เก็บขยะมูลฝอยสองข้างทาง ปี 2560 โดยเริ่มต้นโครงการทำกิจกรรมเก็บขยะสองข้างทางบริเวณหน้า อบต. และหน้าโรงเรียน

Read more