โครงการ “ล้านลูก ล้านพลัง สร้างฝันเด็กไทย” โดย King Power

วันที่ 8 ธันวาคม 2560 บริษัท King Power จัดกิจกรรมโครงการ “ล้านลูก ล้านพลัง สร้างฝันเด็กไทย” มีจุดประสงค์เพื่อให้เยาวชนไทยมีลูกฟุตบอลไว้เพื่อฝึกฝนทักษะด้านฟุตบอลของตนเอง และเป็นส่วนเล็ก ๆ ในการช่วยสานฝันเยาวชนไทย ให้มีโอกาสก้าวสู่การเป็นนักฟุตบอลมืออาชีพระดับโลก โดยมอบลูกฟุตบอลแก่นักเรียนโรงเรียนเมืองนครนายก และโรงเรียนอื่นใกล้เคียง

Read more