วันสันติภาพสากล

วันที่ 21 กันยายน 2560 โรงเรียนเมืองนครนายกได้จัดกิจกกรรมวันสันติภาพสากล (World Peace Day) จัดขึ้นเพื่อสร้างความร่วมมือ ร่วมใจในการทำกิจกรรมที่สนับสนุนอุดมการณ์สันติภาพ ปราศจากความรุนแรงชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้

แสดงความคิดเห็น