อบรมซ่อมบำรุงจักรยานยนต์เบื้องต้น โดย วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

วิทยาลัยเทคนิคนครนายก จัดโครงการอบรมระยะสั้น

งานซ๋อมบำรุงจักรยานยนต์เบื้องต้น

โดย คณะครูและนักศึกษา แผนกวิชาช่างยน วิทยาลัยเทคนิคนายก

วันที่ 22 กรกฎาคม 2562

ณ หอประชุม โรงเรียนเมืองนครนายก

 

ชมภาพการอบรมที่ลิงก์ด้านล่างนี้